Особените книжарници

В София има две книжарници, които са по-особени.

Те са като огромни дървени кораби с поизбелели платна, които кръстосват морета и океани, брулени от всякакви ветрове.
Трюмът им е пълен с всички книги на света, а по каютите се крият изгубени пътешественици, които с томче в ръка трескаво търсят знаци, разчитат карти и от време на време излизат на палубата, за да се уверят, че слънцето и звездите са още на мястото си и че пътят към дома е там някъде, просто е въпрос на време да бъде намерен…

“Книга как се прави” вече е в “Нисим” и “Български книжици”.

Нататък Особените книжарници