Есенни градини

Малко кадри с мирис

на пръст, вода и листа.

(снимани с телефон,

но какво да се прави,

човек никога не знае

кога ще се озове

в есенна градина…)

Нататък Есенни градини